تبلیغات
قلمرو پارسی - سیزده ، عددی شوم برای هر ایرانی!!
سه شنبه 9 فروردین 1390

سیزده ، عددی شوم برای هر ایرانی!!

   نوشته شده توسط: گارد جاویدان    نوع مطلب :ایران باستان ،

آیا تا بحال فکر کرده اید که دلیل شومی عدد 13 برای ما

ایرانیان چیست؟


ادامه این نوشتار رو بخونید تا پاسخ این پرسش رو بگیرید.

شاید این نوشتار، سندیت تاریخی قابل توجه و خیلی محکمی را نداشته باشد اما به نظر می رسد همین كه به این بهانه به گوشه ای از فجایعی كه بر ایران رفته است اشاره می شود جای خواندن و ذكر كردن دارد.

یك واقعه تاریخی:

خشایار شاه پادشاه پارس در آخرین روز جشن 180 روزه كه از باده نوشی سر مست بود دستور داد تا ملكه وشتی زیبائی اش را به مقامات و مهمانان حاضر در جلسه نشان دهد اما ملكه ایرانی كه نجابت و حیا را از ایرانی بودن خود به ارث برده بود از این كار ممانعت كرد و پادشاه كه تاب شنیدن كلمه نه را از هیج مقام و منزلتی نداشت عصبانی شد ملكه و شتی را از عناوینش خلع كرد و مشاورینش از وی خواستند تا با برپائی مراسمی از دختران و زنان زیبای كشور بخواهند تارخ نمایان كنند بلكه پادشاه یكی را بپسندد و ملكه ایران شود.

در شوش یك یهودی بنام مردخای پسر یائیز زندگی می كرد كه دختر عموی زیبایی بنام هدسه دختر ابی حایل داشت او كه به همراه سایر اسرای یهودی از اورشلیم به سرزمین پارس آمده و در مسیر پدر و ماردش را از دست داده بود نزد پسر عموی خود مردخای به فرزندی پذیرفته می شود. مردخای او را همانند دختر خود بزرگ نموده و آئین  و مراسم دین یهود را به او می آموزد تا اینكه فراخوان مراسم جشن ازدواج پادشاه به گوش او نیز می رسد.

هدسه كه اكنون او را بنام استر می شناختند با ترفندی خاص پا به حرمسرای قصر شوش می گذارد(بنا به گفته ها استر هر شب توسط یکی از خواجه سرایان پادشاه به سرای شاه وارد شده و در پشت پرده ای برای شاه قصه می خوانده و صوت و صدایش برای شاه بسیار خوشایند و دلنشین بوده ، به همین جهت یکی از دلایل مهم برای انتخاب وی به عنوان ملکه از سوی شاه همین است ) و به عقیده مورخان یهودی به دلیل زیبائی و شخصیت دوست داشتنی اش قلب های خانواده سلطنتی را ربوده و تسخیر می كند.

حضور استردر اندرونی پادشاه ایران همراه با كنار رفتن ملكه وشتی می شود ،آنگونه كه شوهر او خشایارشا كه به واسطه داشتن وزیر عاقل و زیركی همچون هامان وزیر بسیار دولتمند گشته و توانسته بود بر 127 استان ایران سلطنت نماید، استر را به عنوان ملكه انتخاب و مردخای عمو ویا پسرعموی او را به مقام مهمی در دربار منصوب می نماید.حضور مردخای واستر نفوذ یهودیان را در بخش های مختلف آسان تر می كند به گونه ای كه هامان، وزیر زیرك و زبر دست خشایارشا متوجه این امر شده و برای جلوگیری از انهدام و فرو پاشی پادشاهی ایران سعی در كاهش نفوذ یهودیان به دربار می نماید. همین امر سبب می شودتا هامان وزیر در گرداب توطئه ای قرار گیرد كه نه تنها خود و یازده پسرش بلكه حدود 75000 نفر از ایرانیان كشته و بسیاری بی خانمان می شوند.

   بهتر است از اینجای داستان را از صحیفه استر بخوانید :

« و چون مردخای از هر آنچه شده بود اطلاع یافت. جامه خود را دریده پلاس با خاكستر در بر كرده و به میان شهر بیرون رفته به آواز بلند فریاد تلخ بر آورد (استر: باب4 آیه 1)

آنگاه استر، هتاك را كه یكی از خواجه سرایان پادشاه بود و او به جهت خدمت وی تعبین نموده بود خواند و او را امر فرمود از مردخای بپرسد كه این چه امراست و سببش چیست؟ پس هتاك به شهر كه پیش دروازه پادشاه بود، نزد مردخای بیرون رفت و مردخای او را از هر آنچه به او واقع شده و از مبلغ نقره ای كه هامان به جهت هلاك ساختن یهودیان وعده داده بود كه آنرا به خزانه پادشاه بدهد خبر داد. و سواد نوشته فرمان را كه در شوشن به جهت هلاكت ایشان صادر شده بود به او داد تا آن را به استر نشان دهد و وی را مخبر سازد و وصیت نمود كه نزد پادشاه داخل شده از او التماس نماید و به جهت قوم خویش از وی درخواست كند.

پس هتاك داخل شده سخنان مردخای را به استر باز گفت و استر هتاك را جواب داده او را امر فرمود كه به مردخای بگوید كه جمیع خادمان پادشاه و ساكنان ولایت های پادشاه می دانند كه به جهت هر كس، خواه، مرد، خواه زن كه نزد پادشاه به صحن اندرونی بی اذن داخل شود فقط یك حكم است كه كشته شود مگر آنكه پادشاه چوگان زرین را به سوی او دراز كند تا زنده بماند. و سی روز است كه من خوانده نشده ام كه به حضور پادشاه داخل شوم.

پس سخنان استر را به مردخای باز گفتند و مردخای گفت به استر جواب دهید دردل خود فكر مكن كه تو در خانه پادشاه به خلاف سایر یهود رهایی خواهی یافت. بلكه اگر در این وقت تو ساكت بمانی، راحت و نجات برای یهود از جای دیگر پدید خواهد شد. اما تو و خاندان پدرت هلاك خواهید گشت وكیست نداند كه به جهت چنین وقتی به سلطنت نرسیده ای پس استر فرمود به مردخای جواب دهید كه برود تمامی یهود را كه در شوشن یافت می شوند جمع كند و برای من روزه گرفته، سه شبانه روز چیزی مخورید و میاشامید و من نیز با كنیزانم همچنین روزه خواهیم داشت. اگر چه خلاف حكم است و اگر هلاك شدم، هلاك شدم. پس مردخای رفت موافق هر چه استر وی را وصیت كرده بود  عمل كرد» (؛صحیفه استر: باب 4 . آیات 5 الی 16)

اكنون نوبت استر بود كه برای اسطوره شدن درتاریخ یهود از خود هیبتی نشان دهد. همین امر سبب شد تا او بعد از سه روز، روزه گرفتن به فكر چاره ای بیفتند، مورخان یهودی اعتقاد دارند، هنگامی كه هامان عالیقی صدراعظم دربار خشایار شاه دستور قتل عام یهودیان را صادر كرد پنج سال از ازدواج استر با پادشاه می گذشت او به درخواست مردخای تا آن زمان از افشای این حقیقت كه یهودی زاده است خودداری كرده بود كه مردخای او را در جریان امور قرار می داد (1). اكنون نوبت آن بود تا استر حقیقت را بگوید اما چرا یك زن انتخاب شده بود؟

« او (مردخای) تصمیم نداشت كه با استفاده از نیروهای ماوراء الطبیعه به نجات مردم خود بشتابد و یا از طبیعت و از فرشتگان كمك گیرد (خروج باب 14: آیه 30 و اعداد باب 20: آیه 16)

استر با خود اندیشید بزمی و جشن بر پا كند و پادشاه را همراه وزیر برای شركت در ضیافتی دعوت نماید.

استر بدون آنكه از سوی پادشاه فراخوانده شود جسارت به خرج داده و به سراغ پادشاه ایران می رود پادشاه كه انروز ظاهرا خوش بوده است عصای زرین خود را به نشانه در امان بودن استر بلند می كند. و استر او و هامان را برای مراسم جشن و بزم دعوت می كند. پادشاه و هامان برای روز اول به مهمانی استر می روند پادشاه از او می خواهد كه در خواستش چیست؟  اول استر حرفی نمی زند. و آنها برای روز دوم نیز دعوت می كند.

 «پس پادشاه و هامان نزد استر ملكه، مسئول تو چیست؟ كه به تو داده خواهد شد و درخواست تو كدام اگرچه نصف مملكت باشد بجا آورده خواهد شد. استر ملكه جواب داد و گفت ای پادشاه اگر در نظر تو التفات یافته باشم و اگر پادشاه را پسند آید، جان من به مسئول من و قوم من به درخواست من به من بخشیده شود. زیرا كه من و قومم فروخته شده ایم كه هلاك و نابود و تلف شویم و اگر به غلامی و كنیزی فروخته می شدیم سكوت می نمودیم با آنكه مصیبت ما نسبت به ضرر پادشاه هیچ است آنگاه اخشورش پادشاه استر ملكه را خطاب كرده گفت: آن كیست و كجاست كه جسارت نموده است تا چنین عمل نماید؟ استر گفت: عدو و دشمن همین هامان شریر است آنگاه هامان در حضور پادشاه و ملكه لرزید! (كتاب استر باب 7 آیه 1 الی 6)

و ایرانی كشی آغاز می شود:

اكنون نوبت مردخای بود تا فرمانی بنام پادشاه بنویسد تا بوسیله عمال حكومتی در سراسر ایران توزیع شود استر كه نظر پادشاه را به خود جلب كرده و هامان وزیر را در شرایط بحرانی قرار داده بود توانست دستور فرمانی را كه مردخای نوشته است را بگیرد. فرمانی كه به یهودیان اجازه می داد متحد شوند و بد خواهان خود را از هر قومی كه باشند بكشند و دارائی شان را به غنیمت بگیرند.

خلیل اسماعیل خلیل می نویسد، «تورات می گوید: در سراسر مملكت ایران همه از یهودیان می ترسیدند، تمام حاكمان و استادان و مقامات مملكتی و درباریان از ترس به مردخای و به یهودیان كمك می كردند بدین ترتیب یهودیان به دشمنان خود حمله كردند و آنها را از دم تیغ شمشیر گذراندند وكشتند.»

در آن روز آمار كشته شدگان به عرض پادشاه رسید ملكه استر را خواست و گفت: تنها در پایتخت پانصد نفر را كشته اند كه ده پسر هامان نیز جز آنها بوده اند. پس در سایر شهرهای مملكت چه كرده اند (استر باب 8: آیه 20)

روز بعد باز یهودیان در پایتخت جمع شدند و سیصد نفر دیگر را كشتند بقیه یهودیان در سایر استانها نیز حدود هفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان خود را كشتند.

           جشن ایرانی كشی(هولوکاست ایرانی):‍ (2)

«و مردخای از حضور پادشاه با لباس ملوكانه لاجوردی سفید و تاج بزرگ زرین و ردای كتان نازك ارغوانی بیرون رفت و شهر شوش شادی و وجد نمودند برای یهودیان روز شادی و سرور و حرمت پدید آورد و در همه ولایت ها و جمیع شهرها در هر جایی كه حكم و فرمان پادشاه رسید برای یهودیان شادمانی و سرور و بزم و روز خوش بود و بسیاری از قومهای زمین به دین یهود گرویدند زیرا كه ترس یهودیان برایشان مستولی گردیده بود.» (استر باب 8: آیات 15الی 18)

جشن، قرعه ها یا پوریم جشنی است كه به مناسبت رفع خطر قتل عام یهودیان به توطئه هامان، وزیر خشایارشا برگزار می شود. وجه تسمیه این روز آن است كه هامان برای تعیین روز اعلام تصمیم خود به پادشاه قرعه كشیده بود.

«در ایام پوریم سیزدهم،چهاردهم و پانزدهم ماه ادار است، روزهایی كه از هر یازده نفر ایرانی یك نفر كشته شدند. و آن روز را به عنوان روز امحا دشمنان یهود و روز پوریم جشن می گیرند» (خلیل اسماعیل خلیل)

آنان روز عید پوریم را كه در آن حدود 75000 نفر از ایرانیان كشته شده اند معجزه الهی می دانند به همین سبب سیزدهم ماه ادار را روزه گرفته و چهاردهم و پانزدهم این ماه را به رقص و پایكوبی می پردازند.

خلیل اسماعیل خلیل می نویسد: ایرانیان از همان روز، سیزدهم فروردین ماه را كه مصادف با آن ایرانی كشی وحشیانه بود به عنوان نماد مبارزه و اعتراض به قوم یهود كه ناگهان به خانه و كاشانه اشان ریختند و مردم سراسیمه از خانه و كاشانه شان فراری شده و سر به كوه، و بیابان می گذاشتند را به اعتراض ترك و نافرخندگی سیزده فروردین را به در میکنند و از خانه به در می روند.

آری این همان نخبه كشی و ایرانی كشی است كه میكل آنژ نقاش معروف فرانسوی چهره معصومش را بر سقف نمازخانه سیس تین واتیكان به صلیب كشیده است؟

 

مجازات هامان،اثر میکل آنژ

پی نوشت:

 (1) یهودیانی كه برای مقاصد شوم دین و عقیده خود را پنهان می كنند و لذا از دین و آئین مقصد بهره می برند آنوسی می گویند و استر یك انوسی بود. همچنین می توان به دونمه ها و مارانوها كه به ترتیب به یهودیان به ظاهر مسلمان و یهودیان به ظاهر مسیحی هستند اشاره كرد.

(2) جشن ایرانی كشی، عید پوریم، عید قرعه ها، هامان سوزان نامهایی است كه بر جشنی كه یهودیان در سالروز كشتار ایرانیان می گیرند می گذراند . این جشن در بسیاری از كشورهای دنیا برگزار می شود و آداب خاصی دارد. یهودیان در این عید ابتدا در دو نوبت به خواندن كتاب استر می پردازند و پس به رقص و پایكوبی و آتش زدن مجسمه‌های هامان می پردازند. ویژگی این مراسم رقص و پایكوبی به هنگام سوزاندن هامان است  ، در برخی کشورها مجسمه هامان را از یخ می سازند و به دور آن آتش می زنند ، نانهایی را به شكل هامان درست می كنند و با چاقو سر آنها را می برند ویا مجسمه‌های چوبی هامان را به دار می كشند و سپس می سوزانند.

 

البته در آخر باید بگم منظور از یهودی در این نوشتار کسانی هستند که به ظاهر پیرو دین حضرت موسی(ع) هستند،وگرنه هیچوقت نه چنین کاری می کردند و نه چنین روزی رو جشن می گرفتند.

 


برچسب ها: عید پوریم ، هولوکاست ایرانی ، جشن پوریم ، عدد سیزده ، سیزده بدر ، روز طبیعت ، نوروز ، سیزده فروردین ، سیزده آدار ، عدد نحس ،

foot pain and numbness
سه شنبه 6 تیر 1396 04:56 ب.ظ
Since the admin of this web page is working, no uncertainty
very soon it will be famous, due to its quality contents.
foot pain icd 10
یکشنبه 4 تیر 1396 09:44 ق.ظ
Incredible story there. What occurred after? Good luck!
murphyljnnesrcak.exteen.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 04:29 ق.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thanks
manicure
شنبه 9 اردیبهشت 1396 12:09 ق.ظ
It's remarkable to pay a visit this web page and reading the views
of all mates concerning this paragraph, while I
am also keen of getting know-how.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 03:41 ق.ظ
Hello to all, the contents existing at this web page are really amazing
for people experience, well, keep up the good work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر